Ocean / Burgers Zoo 19-3-2011

1-20


1-20  21-40  41-50 >>
1-20  21-40  41-50 >>

Tell a Friend!

Vanaf de zee lief je
richting binnenste
van de oceaan

Wat een kleurijk
geheel

Met de gids naar
Ocean

En her en der
monsters

Mooi gemaakt

Wat een kleuren

Indische oceaan

Koralen

Iedereen luisterde
aandachtig

Ter bescherming

Kijk hoe hoog het
water, 8 miljoen liter
zit er in

soort van zebra vis?

Mooi he

koekoek

Weer zo een
gedrocht

Gaaf

mensen in het
water???

dat koraal

iedereen vond het
leuk

Ja, hij vertelde het
heel intressant

Met de gids naar Ocean
Mooi gemaakt
Vanaf de zee lief je richting binnenste van de oceaan
En her en der monsters
Wat een kleurijk geheel
Koralen
Ter bescherming
Indische oceaan
Iedereen luisterde aandachtig
Wat een kleuren
Weer zo een gedrocht
koekoek
Mooi he
soort van zebra vis?
Kijk hoe hoog het water, 8 miljoen liter zit er in
Ja, hij vertelde het heel intressant
mensen in het water???
dat koraal
Gaaf
iedereen vond het leuk